Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Game scores

Your Score
 
Rate this game
22 people 74% Full list
Riot Pixels
Αυτή η λειτουργικότητα είναι υπό ανάπτυξη
Press
Αυτή η λειτουργικότητα είναι υπό ανάπτυξη

Opinions about this game2

Sort and Filter Opinions

99%
RimWorld - это история о мирах будущего на периферии цивилизации. Здесь дикие племена встречаются с людьми, покорившими космос. Здесь торговля органами, наркотиками и рабами - обычная практика. Здесь вас ждут пираты, гигантские роботы-убийцы и пауки размером с медведя.

Игра полна драмы, разочарований и тяжелых решений, но именно это даёт нужный контраст для того, чтобы любые успехи здесь ценились десятикратно.
0

Sign In