Είδη και περιγραφές

Action
Shooter
Προσομοίωση
Χαρακτηριστικά παιχνιδιού Multiplayer-μόνο
Μόνο online
Στοιχεία GamePlay Ανοιχτός κόσμος
Ψευδό-είδη Pirate/Privateer
Έμπορος
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική 1ου προσώπου
3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Space science fiction
Type of events Fictitious events
Οχήματα Διαστημόπλοιο
World Real world
Sign In