Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Amiga Corporation [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Hi-Toro [κοινή, ισχύει μέχρι 1982]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In