Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Arika [κοινή] Arika Co., Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα ARMtech K.K. [κοινή, ισχύει μέχρι Μαρτίου 1996]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 33%
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
Sign In