Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Blue Omega Entertainment [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 37%

Average games rating over time
All-time 37%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 33%
1 33%
1 33%
Sign In