Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία22

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Capcom Europe [κοινή] CE Europe Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Capcom Eurosoft Ltd [εταιρική, ισχύει μέχρι Νοεμβρίου 2002]
Κατάσταση Ενεργή από Ιουλίου 1998 [>21 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία] Europe
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent games 65%
Over last year (1 game) 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
7 17%
4 10%
3 7%
3 7%
3 7%
3 7%
3 7%
3 7%
2 5%
2 5%
2 5%
2 5%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Sign In