Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Chemistry [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Kuju Sheffield [κοινή, ισχύει μέχρι 25 Ιουνίου 2007]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In