Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία45

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Curve Digital [κοινή] Curve Studios Ltd [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2005 [>13 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%
3 most recent games 70%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
27 18%
25 17%
22 15%
17 12%
16 11%
13 9%
13 9%
6 4%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
Sign In