Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία122

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Focus Home Interactive [κοινή] Focus Home Interactive SAS [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 1996 [>22 έτη]
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 68%
10 most recent games 65%
Over last year (2 games) 70%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
110 39%
44 16%
41 15%
22 8%
21 7%
19 7%
6 2%
5 2%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In