Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Game Infinity [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Νότια Κορέα [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In