Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Imagine Sports [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Simnasium [κοινή, ισχύει μέχρι 2006]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In