Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Jenkat Media [κοινή] Jenkat Media, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In