Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία15

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Massive Entertainment [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Σουηδία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
15 33%
9 20%
9 20%
3 7%
3 7%
3 7%
1 2%
1 2%
1 2%
Sign In