Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Micazook [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία] Πολωνία
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In