Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Momentum AS [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Τουρκία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 66%

Average games rating over time
All-time 66%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In