Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Moon Byte Studios [κοινή]
Κατάσταση Νεκρή
Xώρα λειτουργίας Γερμανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In