Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία MythPeople [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα GameGekko [κοινή, ισχύει μέχρι 2006]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Φινλανδία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In