Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα NCsoft Japan [κοινή] NCsoft Japan K.K. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In