Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Nucleosys Digital Studio [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Αργεντινή [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 100%
Sign In