Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία10

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα People Can Fly [κοινή] People Can Fly, Sp. z o.o. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Epic Games Poland [κοινή, ισχύει μέχρι 23 Ιουνίου 2015] Epic Games Poland [εταιρική, ισχύει μέχρι 23 Ιουνίου 2015] People Can Fly [κοινή, ισχύει μέχρι 1 Νοεμβρίου 2013] People Can Fly, Sp. z o.o. [εταιρική, ισχύει μέχρι 1 Νοεμβρίου 2013]
Κατάσταση Ενεργή από Φεβρουαρίου 2002 [>17 έτη]
Xώρα λειτουργίας Πολωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
7 39%
4 22%
3 17%
2 11%
1 6%
1 6%
Sign In