Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Profenix Studio [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιταλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In