Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία60

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Rockstar Games [κοινή] Rockstar Games, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%
3 most recent games 82%
10 most recent games 79%
Over last year (1 game) 84%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
34 18%
29 16%
25 14%
19 10%
12 7%
11 6%
9 5%
8 4%
8 4%
7 4%
4 2%
3 2%
3 2%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In