Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία10

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Rockstar Leeds [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Möbius Entertainment Ltd [κοινή, ισχύει μέχρι Απριλίου 2004]
Κατάσταση Ενεργή από 1997 [>22 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 79%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
6 20%
4 13%
3 10%
3 10%
2 7%
2 7%
2 7%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In