Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Sega Amusements USA [κοινή] Sega Amusements USA, Inc. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Sammy USA Corporation [κοινή, ισχύει μέχρι 31 Αυγούστου 2005] American Sammy Corporation [κοινή, ισχύει μέχρι 1996]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη
Επίσημη
Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In