Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Sparpweed [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή από 2009 [>10 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ολλανδία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 33%
1 33%
1 33%
Sign In