Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία37

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα tinyBuild [κοινή] TinyBuild, LLC [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2011 [>7 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία] Ολλανδία
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
36 31%
21 18%
16 14%
14 12%
14 12%
8 7%
4 3%
1 <1%
1 <1%
Sign In