Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Ubisoft Norway AS [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Νορβηγία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In