Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία29

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Ubisoft Reflections [κοινή] Ubisoft Reflections Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Reflections Interactive Ltd [εταιρική, ισχύει μέχρι Αυγούστου 2006] Reflections Interactive [κοινή, ισχύει μέχρι Αυγούστου 2006]
Κατάσταση Ενεργή από 1984 [>35 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένο Βασίλειο [κεντρικά γραφεία]

Company rating 62%

Average games rating over time
All-time 62%
3 most recent games 65%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
24 23%
19 18%
18 17%
8 8%
5 5%
4 4%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In