Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία41

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Ubisoft Shanghai [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Ubi Soft Shanghai Studios [κοινή, ισχύει μέχρι Σεπτεμβρίου 2003]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Κίνα [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 64%
10 most recent games 68%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
33 24%
25 18%
25 18%
19 14%
10 7%
5 4%
5 4%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In