Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία43

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Ubisoft Shanghai [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Ubi Soft Shanghai Studios [κοινή, ισχύει μέχρι Σεπτεμβρίου 2003]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Κίνα [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 65%
10 most recent games 68%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
35 23%
27 18%
27 18%
19 13%
10 7%
5 3%
5 3%
5 3%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In