Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία6

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Warhorse Studios [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή από 2011 [>7 έτη]
Xώρα λειτουργίας Τσεχία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
6 32%
6 32%
6 32%
1 5%
Sign In