Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Action
Στοιχεία GamePlay Ανοιχτός κόσμος
Ψευδό-είδη Survival
Ιστορική περίοδος Prehistory
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In