Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Action
Στοιχεία GamePlay Stealth
Ιστορική περίοδος Contemporary history
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Science fiction
Spy fiction
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In