Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
An expansion for Infinium Strike. This is not a stand-alone product, as it requires the original game.

Είδη και περιγραφές

Arcade
Tower defense
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική 1ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Space science fiction
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In