Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Game scores

Your Score
 
Rate this game
413 people 81% Full list
Riot Pixels
Αυτή η λειτουργικότητα είναι υπό ανάπτυξη
Press
Αυτή η λειτουργικότητα είναι υπό ανάπτυξη
84% 37

Opinions about this game9

Sort and Filter Opinions

1%
Игра-предтеча Mass Effect Andromeda.
Хороший образчик прогрессивного исскуства в плане толерантности.
Обратите внимание адмы и господа,
Что из всех романсабельных персонажей помимо ксеносов, из землян доступно 2 женщины европеоидной наружности и один негр.
Более того, негр является единственным землянином доступным для романа ФемШепард, и единственным в трилогии 100% гетеросексуальным землянином.
В точности как в МЕА ))

Биовейр знала какой дорогой идет, не негритянку же и европеоида им делать романсабельными? А что если расист за МенШепарда заромансит бедную негритянку? Какой шовинистический кошмар!
А так все толерантненько
Афроамеркианцы могут сделать Шепарда негром и любить Миранду с татуированой шизой, а для ФемШепардок единственный вариант это негр, или ксеносы.
5
35%
"Mass Effect 2 озвучивали 90 голосовых актёров, которые исполнили роли 546 персонажей. Всего в игре более 25 тысяч строк озвученного текста. Голосовых записей для игры было сделано вдвое больше, чем для оригинала Mass Effect."

И если вы не говорите по английски, то всё это вам не светит.
Более того. Не всегда удаётся успеть прочитать субтитры и понять о чём идёт речь. Естественно, все режиссёрские постановки, вся видео-картинка проносится мимо вас. Выбираем, либо читаем и более менее понимаем что происходит, либо смотрим картинку и ничего не понимаем.

Это было бы не так страшно, если бы была возможность нажать паузу, чтобы прочитать.
Итог -20% за отсутствие Русской озвучки и возможности приостановить диалог.
Ещё - 5% за загрузочный экран летающей белки. Это ужасно.
18

Πληροφορίες κυκλοφορίας

Προγραμματιστής BioWare
Εκδότης Electronic Arts
Κυκλοφόρησε 23 Ιουνίου 2011 26 Ιανουαρίου 2011 21 Ιανουαρίου 2011
Όλες οι κυκλοφορίες ▾
18 Ιανουαρίου 2011 13 Ιανουαρίου 2011 29 Ιανουαρίου 2010 28 Ιανουαρίου 2010 27 Ιανουαρίου 2010 26 Ιανουαρίου 2010
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Είδη και περιγραφές

Action
Shooter
RPG
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Sign In