Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Action
Shooter
Χαρακτηριστικά παιχνιδιού Multiplayer-μόνο
Μόνο online
Στοιχεία GamePlay Item crafting
Level randomization
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Post-apocalypse
Science fiction
Type of events Fictitious events
World Fictitious world
Real world
Sign In