Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

CCG
Συμβατότητα Linux
Στοιχεία GamePlay Level randomization
Προοπτική Πλευρική όψη
Παρουσίαση 2D
Setting genre Fantasy
Type of events Fictitious events
World Fictitious world
Sign In