Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Είδη και περιγραφές

Arcade
Ψευδό-είδη Beat 'em up (Brawler)
Προοπτική Πλευρική όψη
Παρουσίαση 2D
Setting genre Supernatural fiction
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In