Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία189

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Atari [κοινή] Atari, Inc. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Infogrames, Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι 7 Μαΐου 2003] Infogrames [κοινή, ισχύει μέχρι 7 Μαΐου 2003] GT Interactive Software Corporation [εταιρική, ισχύει μέχρι 16 Δεκεμβρίου 1999] GT Interactive [κοινή, ισχύει μέχρι 16 Δεκεμβρίου 1999]
Label WizardWorks
Κατάσταση Ενεργή από 1993 [>28 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 73%
10 most recent games 75%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
146 39%
21 6%
20 5%
20 5%
15 4%
14 4%
11 3%
11 3%
11 3%
11 3%
11 3%
10 3%
10 3%
8 2%
8 2%
8 2%
7 2%
6 2%
4 1%
4 1%
4 1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In