Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Big Sugar [κοινή] Big Sugar, LLC [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Official Facebook page
Official Twitter
Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
6 22%
6 22%
5 19%
4 15%
3 11%
2 7%
1 4%
Sign In