Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία59

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Digerati Distribution and Marketing [κοινή] Digerati Distribution and Marketing, LLC [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 59%

Average games rating over time
All-time 59%
3 most recent games 59%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
49 25%
44 22%
42 21%
26 13%
14 7%
8 4%
7 4%
6 3%
2 1%
1 <1%
Sign In