Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία35

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Midway Games [κοινή] Midway Games, Inc. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Midway Manufacturing Company [εταιρική, ισχύει μέχρι 1996] Bally Midway Manufacturing Co., Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι 1991] Midway Manufacturing Company [εταιρική, ισχύει μέχρι 1982]
Κατάσταση Νεκρή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 60%
10 most recent games 66%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
18 18%
10 10%
9 9%
9 9%
8 8%
8 8%
7 7%
4 4%
3 3%
3 3%
3 3%
3 3%
3 3%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In