Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία75

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Plug in Digital [κοινή]
Labels Playdius The Sidekicks Dear Villagers
όλα τα labels (5) ▾
PID Publishing PID Games
Κατάσταση Ενεργή από 2012 [>9 έτη]
Xώρα λειτουργίας Γαλλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 76%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
61 31%
36 18%
27 14%
24 12%
20 10%
8 4%
7 4%
6 3%
3 2%
2 1%
1 <1%
Sign In