Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία29

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα QLOC [κοινή] QLOC S.A. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2009 [>11 έτη]
Xώρα λειτουργίας Πολωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 71%
10 most recent games 73%
Over last year (1 game) 70%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
28 53%
9 17%
7 13%
4 8%
2 4%
1 2%
1 2%
1 2%
Sign In