Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία29

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα QLOC [κοινή] QLOC S.A. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2009 [>12 έτη]
Xώρα λειτουργίας Πολωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 72%
10 most recent games 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
28 47%
11 19%
7 12%
5 8%
4 7%
2 3%
1 2%
1 2%
Sign In