Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία28

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Rockstar San Diego [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Angel Studios [κοινή, ισχύει μέχρι Νοεμβρίου 2002]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%
3 most recent games 81%
10 most recent games 78%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
17 25%
16 23%
8 12%
6 9%
5 7%
3 4%
3 4%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In