Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία216

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Sony Computer Entertainment [κοινή] Sony Computer Entertainment, Inc. [εταιρική]
Founded 16 νοεμβρίου 1993
Κατάσταση Νεκρή από 31 Μαρτίου 2016 [>22 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία] Ηνωμένες Πολιτείες Europe
όλες οι χώρες (5) ▾
Ρωσία Asia
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 70%
10 most recent games 71%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
125 42%
57 19%
47 16%
26 9%
19 6%
14 5%
5 2%
3 1%
3 1%
Sign In