Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία353

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Xbox Game Studios [κοινή]
Προηγούμενα ονόματα Microsoft Studios [κοινή, ισχύει μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2019] Microsoft Game Studios [κοινή, ισχύει μέχρι Ιουνίου 2011] Microsoft Games [κοινή, ισχύει μέχρι Ιουνίου 2002]
Κατάσταση Ενεργή από Μαρτίου 2000 [>22 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία] Europe Asia
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent games 70%
10 most recent games 69%
Over last year (1 game) 68%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
176 33%
153 28%
94 17%
34 6%
31 6%
11 2%
10 2%
8 1%
7 1%
5 <1%
5 <1%
3 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In