Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία62

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Headup Games [κοινή] Headup Games GmbH & Co. KG [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Γερμανία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 65%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
53 32%
27 16%
20 12%
19 11%
18 11%
14 8%
10 6%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In