Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

RPG
Dungeon crawl
Συμβατότητα Linux
Προοπτική Πλευρική όψη
Άνω όψη
Παρουσίαση 2D
Στοιχεία RPG Party-based
Setting genre Fantasy
Η ροή του χρόνου Turn-based
Type of events Fictitious events
World Fictitious world
Sign In