Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Game scores

Your Score
 
Rate this game
61 people 73% Full list

Είδη και περιγραφές

Στρατηγική
Τακτική
Ψευδό-είδη Pirate/Privateer
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική Ισομετρική
Παρουσίαση 3D
Setting genre Science fiction
Η ροή του χρόνου Turn-based
Type of events Fictitious events
Οχήματα Mecha
World Real world
Sign In