Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Expansions and additional content for the game

2018 Crusader Kings 2: Holy Fury Επέκταση
2017 Crusader Kings 2: Jade Dragon Επέκταση
2017 Crusader Kings 2: Monks & Mystics Πακέτο περιεχομένου
2016 Crusader Kings 2: The Reaper's Due Πακέτο περιεχομένου
2016 Crusader Kings 2: Conclave Επέκταση
2015 Crusader Kings 2: Horse Lords Επέκταση
2014 Crusader Kings 2: Way of Life Επέκταση
2014 Crusader Kings 2: Charlemagne Επέκταση
2014 Crusader Kings 2: Rajas of India Επέκταση
2013 Crusader Kings 2: Sons of Abraham Επέκταση
2013 Crusader Kings 2: The Old Gods Επέκταση
2013 Crusader Kings 2: The Republic Επέκταση
2012 Crusader Kings 2: Sunset Invasion Επέκταση
2012 Crusader Kings 2: Legacy of Rome Επέκταση
2012 Crusader Kings 2: Sword of Islam Επέκταση

Game scores

Your Score
 
Rate this game
85 people 81% Full list
80% 13

Είδη και περιγραφές

Στρατηγική
Μεγάλη στρατηγική
Ιστορική περίοδος Middle Ages
Προοπτική Άνω όψη
Παρουσίαση 3D
Η ροή του χρόνου Σε πραγματικό χρόνο
World Real world
Sign In